top
logo

Login Formfeed-image Feed Entries

joomla counter
Home
Welcome to ISACA Bangkok Chapter
CSX Malaysia 2017
วันเสาร์ที่ ๐๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ISACA มาเลเชีย จัดงานสัมนาหลักสูตร CSX

 

ISACA มาเลเชีย จัดงานสัมนาหลักสูตร Cybersecurity, IT Assurance & Governance Conference 2017

ในระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2517

สถานที่ VE Hotel & Residence, กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย 

รายละเอียด คลิก>> 

รายละเอียด Pre-Conference (15 พฤษภาคม 2017) คลิก>> 

รายละเอียด Post-Conference (18 พฤษภาคม 2017) คลิก>>  

 

AddThis Social Bookmark Button
 
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT เปิดใหม่
วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT ครั้งที่ 2 

 

สำหรับผู้ที่พลาดเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทางสมาคมฯได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้อีกครั้งสำหรับปี 2560 นี้ ในวันที่ 7-9 กันยายน โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม เป็นต้นไป

AddThis Social Bookmark Button
 
CSX Fundamental 2017
วันศุกร์ที่ ๐๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(CYBERSECURITY FUNDAMENTALS COurse)

 

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ

เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องและเกิดภาวะขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทั่วโลก หลักสูตรความรู้พืน้ ฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ ISACA เป็นหนึ่งในหลักสูตรการ

ฝึกอบรมบุคลากรที่มีประสิทธิผล สำหรับฝึกอบรมบุคลากรที่เริ่มต้นเข้ามารับผิดชอบในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรมีทักษะและความรู้ที่จำเป็น

หลักสูตรความรู้พืน้ ฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้ความรู้เบือ้ งต้นสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นปฏิบัติวิชาชีพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนใช้เป็นพืน้ ฐานในการ

ต่อยอดในการศึกษาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูงต่อไป 

 

ผู้ควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 

 •  บุคลากรที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 •  ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ด้านความเสี่ยง 
 •  เจ้าหน้าที่ด้านการกำกับดูแล 
 •  เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 •  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
  •  เริ่มต้นงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  •  มีความสนใจที่จะเปลี่ยนมาปฏิบัติวิชาชีพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  •  มีความสนใจที่จะสอบวุฒิบัตรความรู้พืน้ ฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่จัดโดย ISACA
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาและต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 

 

ผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา

อัตรา ค่รรมเนียม

ชิกของ ISACA

8,500

ชิ ITSMF, IIAT และกลุ่มบุคคล จากอค์กชกรเดีกัตั้งแต่ 3 นขึ้นไป

9,000

บุคคลทั่วไป

10,000

 

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560   

สถานที่  โรงแรมซีนิท นานาเหนือ

CPE ที่ได้รับ: 12 หน่วย 

รายละเอียด คลิก  

สมัครออนไลน์ คลิก

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Certification 2560
วันศุกร์ที่ ๐๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การสอบวุฒิบัตรในปี 2560 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้!!

การสอบวุฒิบัตรในปี 2560 จะเป็นการสอบแบบ Computer-based Testing (CBT) โดยผู้สอบจะต้องเดินทางไปสอบยังศูนย์สอบที่ระบุไว้ ผู้สอบสามารถเลือกวันที่จะสอบได้ภายในช่วงเวลาที่ระบุ สำหรับในปี 2560 นี้จะแบ่งช่วงเวลาที่เลือกได้ออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่

ช่วงเวลาที่ 1: วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2017 สมัครวันนี้ รับส่วนลด US$50 จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2017

ช่วงเวลาที่ 2: วันที่ 1 สิงหาคม– 30 กันยายน 2017

ช่วงเวลาที่ 3: วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2017

 


Download รายละเอียดการสอบ 

สมัครสอบ คลิก>>

สถานที่สอบ: ชั้น 3 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ II เลขที่ 2922/135-136 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320

AddThis Social Bookmark Button
 
เอกสารประกอบการเสวนา Social Networking/Mobile/Tablet Security
วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๗:๕๔ น.

เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง "ภัยคุกคามและวิธีป้องกันจากการใช้ Social Networking
และ Mobile/Tablet
พร้อมสาธิตวิธีการโจมตี" ที่จัดใน Clinic IA วันที่ 27/8/2554 Download

AddThis Social Bookmark Button
 Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Advertisement

Featured Links:
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

bottom
top

Latest News

Popular


bottom

ISACA Bangkok Chapter St. Gabriel Foundation Building, Soi Thonglor 25, Sukhumvit 55 Rd. Thailand 10110 Tel:66-89777-0900