top
logo

Login Formfeed-image Feed Entries

joomla counter
Home
Welcome to ISACA Bangkok Chapter
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT เปิดใหม่
วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT ครั้งที่ 2 

 

สำหรับผู้ที่พลาดเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ IT เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทางสมาคมฯได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้อีกครั้งสำหรับปี 2560 นี้ ในวันที่ 7-9 กันยายน โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม เป็นต้นไป

AddThis Social Bookmark Button
 
CSX Fundamental 2017
วันศุกร์ที่ ๐๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(CYBERSECURITY FUNDAMENTALS COurse)

 

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ

เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องและเกิดภาวะขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทั่วโลก หลักสูตรความรู้พืน้ ฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ ISACA เป็นหนึ่งในหลักสูตรการ

ฝึกอบรมบุคลากรที่มีประสิทธิผล สำหรับฝึกอบรมบุคลากรที่เริ่มต้นเข้ามารับผิดชอบในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรมีทักษะและความรู้ที่จำเป็น

หลักสูตรความรู้พืน้ ฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้ความรู้เบือ้ งต้นสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นปฏิบัติวิชาชีพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนใช้เป็นพืน้ ฐานในการ

ต่อยอดในการศึกษาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูงต่อไป 

 

ผู้ควรเข้าร่วมหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 

 •  บุคลากรที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 •  ผู้ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ด้านความเสี่ยง 
 •  เจ้าหน้าที่ด้านการกำกับดูแล 
 •  เจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 •  เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
  •  เริ่มต้นงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  •  มีความสนใจที่จะเปลี่ยนมาปฏิบัติวิชาชีพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  •  มีความสนใจที่จะสอบวุฒิบัตรความรู้พืน้ ฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่จัดโดย ISACA
 • บัณฑิตที่จบการศึกษาและต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 

 

ผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา

อัตรา ค่รรมเนียม

ชิกของ ISACA

8,500

ชิ ITSMF, IIAT และกลุ่มบุคคล จากอค์กชกรเดีกัตั้งแต่ 3 นขึ้นไป

9,000

บุคคลทั่วไป

10,000

 

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560   

สถานที่  โรงแรมซีนิท นานาเหนือ

CPE ที่ได้รับ: 12 หน่วย 

รายละเอียด คลิก  

สมัครออนไลน์ คลิก

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
CobiT® 5 for Management ครั้งที่ 1/2560
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

 

 ISACA จัดอบรมหลักสูตร

 

"COBIT® 5 for Management"

ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 23-25 มีนาคม 2560

สถานที่: ห้องปทุมชาติ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คอนคอร์ด 

 Download รายละเอียดหลักสูตร 

 ลงทะเบียนออนไลน์

อัตราค่าสัมนา

 

ราคาพิเศษ*
(ภายใน
วันที่

28 กุมภาพันธ์ 2560)

ราคาปกติ

สำหรับสมาชิก  ISACA 22,000  บาท

23,000 บาท

สำหรับสมาชิกสมาคมที่มีความร่วมมือกับทาง ISACA และองค์กรที่สมัครเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป
23,500  บาท

24,500 บาท

สำหรับบุคคลทั่วไป25,000  บาท26,000 บาท

(สมาคมได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.. 4/2528 ข้อ 12/1 และไม่เข้าข่ายที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)     *ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนออนไลน์และทำรายการโอนเงินผ่านธนาคารภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ สามารถส่งโทรสารหลักฐานการโอนเงินในภายหลังได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

หมายเหตุ: สมาคมฯ ไม่มีนโยบายรับชำระค่าอบรมภายหลังการสัมมนา 

AddThis Social Bookmark Button
LAST_UPDATED2
 
CRISC Exam Review Program #1/ 2017
วันพุธที่ ๐๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การติวสอบ CRISC ครั้งที่ 1 สำหรับปี 2560

CRISC

การจัดติวสอบ CRISC เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ลงทะเบียนออนไลน์

วันที่อบรม 25-26 มีนาคม 2560 ปิดรับสมัครแล้ว

 

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 6 บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ตึกอรกานต์ ชิดลม

การจัดติวสอบนี้ ผู้สอบสามารถเข้ารับการติวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

สมัครด่วน จำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น จะให้สิทธิืแก่ผู้สมัครสอบก่อน จากนั้นเป็นสิทธิ์ของสมาชิก

ISACA เป้นลำดับรองลงไป และสุดท้ายสำหรับบุคคลทั่วไป ท่านจะได้รับแจ้งยืนยันการเช้าอบรมทาง 

email ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2560 

ดูรายละเอียด

ลงทะเบียนออนไลน์ 

AddThis Social Bookmark Button
 
CISA Examination Preparation Program #1 / 2017
วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การติวสอบ CISA ครั้งที่ #1 / 2017

 

การจัดติวสอบ CISA เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ลงทะเบียนออนไลน์

วันที่อบรม 11-12, 18-19, และ 26 มีนาคม 2560 (วันเสาร์และอาทิตย์ รวม 5 วัน)

 

สถานที่ : โรงแรมอริสตัน (Ariston hotel) ซอยสุขุมวิท 24 เดินเพียง 3 นาทีจากสถานี BTS พร้อมพงษ์

สำหรับผู้สมัครสอบ มีค่าใช้จ่ายเพียง 8.000 บาทเท่านั้น  

 

ดูรายละเอียด

ลงทะเบียนออนไลน์

AddThis Social Bookmark Button
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Advertisement

Featured Links:
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

bottom
top

Latest News

Popular


bottom

ISACA Bangkok Chapter St. Gabriel Foundation Building, Soi Thonglor 25, Sukhumvit 55 Rd. Thailand 10110 Tel:66-89777-0900