keyboard_arrow_right
ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

 

ส่วนการอบรบในประเทศ
สามารถติดตามโดยการคลิก ตารางฝึกอบรม จากหน้าแรกของเว็บไซด์นี้ หรือติดตาม Facebook สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ

การอบรมหรือสัมมนาที่ต่างประเทศ

สามารถค้นหา ติดตามได้จาก www.isaca.org และเลือก Chapter Seminar Schedule หรือ Global Conference page หรือ CISA Review Course Listing ซึ่งตัวอย่างของ Global Conference ในปีหนึ่งๆจะมีอยู่ประมาณ 7 ครั้ง ดังนี้

 1. EuroCACS
 2. North American CACS
 3. Oceania CACS
 4. International Conference
 5. Network Security Conference
 6. Latin American CACS
 7. Asia Pacific CACS

การอบรมหรือสัมมนาในประเทศ
หลักสูตรสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสมาคมฯ ผู้สนใจเข้าอบรมจะต้องสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ทาง www.isaca-bangkok.org/event โดยการชำระเงินจะต้องโอนเงินผ่านธนาคารและส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินทางเว็บไซด์

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรม สามารถส่ง email ไปที่ conference@isaca-bangkok.org หรือโทร 0897770900

การอบรมหรือสัมมนาต่างประเทศ

สามารถติดตามได้จาก www.isaca.org

ทุกหลักสูตรของสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ จะได้รับสิทธิพิเศษโดยอาจเป็นส่วนลด หรืออาจไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก

สำหรับหลักสูตรที่มี CPE และมีค่าใช้จ่าย ทางสมาคมฯ จะมีการจัดทำ e-Certificate ส่งให้แก่ผู้เข้าอบรมทาง email ภายหลังการสัมมนา โดยใน Certificate นี้จะแสดงถึงจำนวน CPE ที่นับได้

อย่างไรก็ดี หลักสูตรที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และหลักสูตรที่เป็นลักษณะของการติวสอบซึ่งไม่มี CPE จะไม่มีการจัดทำ Certificate ให้แก่ผู้เข้าอบรม

ผู้สมัครต้องโอนเงินเข้าบัญชีของสมาคมฯ เท่านั้น โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ หมายเลข 247-231087-1 ชื่อบัญชี: สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพื้นกรุงเทพฯ

ภายหลังการโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินทางหน้าเว็บไซด์ isaca-bangkok.org/แจ้งการชำระเงิน/

ท่านสามารถระบุความต้องการเอกสาร ที่เป็นใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน ได้เมื่อท่านลงทะเบียนหลักสูตรที่ท่านต้องการทางออนไลน์
สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ข้อ 12/1

สมาชิกของ ISACA มีเป็นแบบบุคคลเท่านั้น ไม่มีสมาชิกประเภทองค์กร เนื่องจากสมาชิกต้องตกลงที่จะปฎิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

การสมัครสมาชิกจะต้องสมัครตรงไปทาง ISACA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น วิธีการสมัครสมาชิกที่แนะนำคือเป็นแบบสมัครออนไลน์ ผ่านทาง www.isaca.org โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าสู่ลิงก์ https://www.isaca.org/Membership/Join-ISACA/Pages/Professionals.aspx
 2. คลิกปุ่ม JOIN ONLINE NOW
 3. หากท่านยังไม่ได้ Sign In เข้าสู่เว็บไซด์ ระบบจะขอให้ท่าน Sign In ณ จดนี้ หากท่านยังไม่เคยมี User ที่ใช้เข้าเว็บไซด์ของ ISACA มาก่อน ให้ท่านคลิก "Create an account" แล้วบันทึกข้อมูลของท่านเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ในระบบเว็บไชด์ ทั้งนี้ การสร้างบัญชีผู้ใช้นี้ เป็นเพียงบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานบนเว็บไซด์เท่านั้น ไม่ใช่บัญชีสมาชิก
 4. เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดำเนินการสมัครสมาชิกต่อไปได้
 5. ท่านสามารถชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตชำระออนไลน์
 6. ทาง ISACA จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ภายในเวลา 1-2 เดือน ในกรณีที่ท่านต้องการออกใบเสร็จเป็นชื่อบริษัท ให้ท่านระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทในช่อง Address 

อย่างไรก็ดี หากท่านไม่สะดวกที่จะสมัครสมาชิกออนไลน์ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ โดยคลิกที่นี่ หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว ท่านสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปพร้อมการชำระเงินไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร โดยการชำระเงินจะต้องซื้อเป็น Bank Draft

ประเภทสมาชิกของ ISACA มีดังนี้

 1. Professional member คือสมาชิกสำหรับบุคคลทั่วไป
 2. Student member คือสมาชิกที่เป็นนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา โดยต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยสมาชิกประเภทนี้ จะมีค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีเพียง US$25
 3. Recent graduate member คือผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทไม้เกิน 2  ปี สมาชิกประเภทนี้ จะมีค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีครึ่งหนึ่งของ Professional member

สมัครเป็นสมาชิก ISACA มีค่าใช้จ่าย 3 ส่วน

 1. ค่าแรกเข้า US$30 หากสมัครออนไลน์จะลดเหลือเพียง US$10
 2. ค่าธรรมเนียมรายปี
  • 2.1 สมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 พฤษภาคม US$135.-
   2.2 สมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม US$ 67.50
   2.3 สมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-31 ธันวาคม    US$135.-
  • ทั้งนี้ สมาชิกภาพในข้อ 2.1 และ 2.2 จะหมดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ในปีที่สมัคร แต่ข้อ 2.3 สมาชิกภาพจะหมดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ในปีถัดไป
 3. ค่าธรรมเนียมบำรุง ฺBangkok Chapter รายปี US$ 10


 

การสมัครสอบวุฒิบัตร ตรงสมัครโดยตรงไปยังสำนักงานใหญ่ของ ISACA ในประเทศสหรัฐ แนะนำให้สมัครออนไลน์ โดย

 1. เข้าสู่เว็บไซด์หน้าขั้นตอนการสมัคร คลิก
 2. อ่านขั้นตอนการสมัคร 4 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนแรก ท่านจะต้องตรวจสอบก่อนว่า สถานที่ที่ท่านต้องการไปสอบมีวันสอบว่างให้ลงทะเบียนวันใดบ้าง ตรวจสอบวัน
 3. กลับไปหน้าขั้นตอนสมัครในข้อ 1 คลิกเลือกลงทะเบียนวุฒิบัตรที่ต้องการในช่วงเวลาที่ต้องการ
 4. ชำระเงินค่าสอบ โดยใช้บัตรเครดิตชำระออนไลน์
 5. เลือกวันสอบ

หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก ISACA ขอแนะนำให้ท่านสมัครสมาชิก ISACA ก่อน เมื่อสมัครสมาชิกและชำระเงินออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสมัครสอบต่อได้ทันทีโดยได้รับส่วนลดเมื่อลงทะเบียนสอบในฐานะสมาชิก ท่านจะได้รับส่วนลดของสมาชิกถึง $185.-  (ค่าธรรมเนียมสอบปกติ  $760 ราคาสมาชิก $575) ในขณะที่ค่าสมัครสมาชิกใหม่จะอยู่ที่ $155.- (เต็มปี) หรือ $88 (ครึ่งปี) เท่านั้น

 

สมาคมฯ จะจัดติวให้กับผู้สมัครสอบวุฒิบัตรในแต่ละปี ปีละสองครั้ง กรุณาดูตารางฝึกอบรม

เวลาในการทดสอบวุฒิบัตรทุกประเภท ใช้เวลา 4 ชั่วโมง โดยเป็นข้อสอบอัตนัยรวม 150 ข้อ

ผู้สมัครสอบวุฒิบัตรไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานใดๆ แต่เมื่อสอบผ่านแล้วจะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ถือวุฒิบัตร จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยเป็นประสบการณ์ในการทำงานที่ได้รับมาภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนการขอขึ้นทะเบียน) ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านจะต้องขอขึ้นทะเบียนภายใน 5 ปีนับจากวันที่สอบผ่าน โดยประสบกาณ์การทำงาน 5 ปีดังกล่าวสามารถทดแทนได้ด้วยวุฒิการศึกษาในระดับมหาวัทยาลัย หรือการทำงานในประเภทงานที่ใกล้เคียง โดยการทดแทนนี้จะรวมกันได้มีเกิน 3 ปี

อาทิเช่น ในกรณีของ CISA :

 • ประสบการณ์การทำงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านการตรวจสอบอื่นๆไม่น้อยกว่า 1 ปี ทดแทนได้ 1 ปี
  การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 60 ถึง 120 หน่วยกิต (โดยไม่มีข้อจำกัดว่าได้เข้าเรียนมาเมื่อใด) ทดแทนได้ 1 และ 2 ปี ตามลำดับ
 • การได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มีหลักศูตรเป็น ISACA-sponsored Model Curricula (ดูรายชื่อได้จาก www.isaca.org/modeluniversities ในประเทศไทยยังไม่มี) ใช้ทดแทนได้ 1 ปี
 • การได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาด้าน information security หรือ information technology ทดแทนได้ 1 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแต่ละวุฒิบัติ คลิก>>

ในปี 2561 ท่านสามารถเลือกสอบวุฒิบัตรได้เกือบทุกวันของปี จะมีเว้นช่วงสัปดาห์ที่ไม่มีการสอบในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนเท่านั้น ดูช่วงเวลาที่จัดสอบ

สถานที่สอบ:

 • The Enterprise Resource Training ชั้น 3 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ II เลขที่ 2922/135-136 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทร 027181599
  แผนที่
 • Trainex Training Center (NT) เลขที่ 90 CW เทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 021683112
  แผนที่
 • Trainocate เลขที่ 999/9 อาคารเซ็นทรัลเวริ์ล ชั้น 16 Unit ML 1606 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 026131033
  แผนที่
 • Vnohow เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้อง A3, B5-B10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02 634 3287 
   แผนที่

ค่าธรรมเนียมการสอบ สำหรับปี 2561

ราคาสมาชิก  ราคาบุคคลทั่วไป
US $575 US $760

 

การสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CBT) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมในการสอบวุฒิบัตรให้มีความปลอดภัยและเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งยังช่วยให้ผู้สอบได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นโดยผู้ที่เข้าสอบวุฒิบัตร CISA, CISM, CGEIT และ CRISC จะสามารถเดินทางไปที่สถานที่สอบ แสดงบัตรประจำตัว จากนั้นก็สามารถนั่งทำข้อสอบที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่จัดไว้ให้ได้อย่างปลอดภัย ภายใต้การดูแลของผู้คุมสอบ
วิธีการสอบวุฒิบัตรจะเปลี่ยนไปจากการทำข้อสอบบนกระดาษสอบ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำข้อสอบ การสอบในเดือนธันวาคม ปีค.ศ. 2016 จะเป็นการสอบครั้งสุดท้ายที่จะทำการสอบบนกระดาษข้อสอบ เริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 2017 ผู้ที่ต้องการสอบจะลงทะเบียนเพื่อสมัครสอบทางเว็บไซด์ของ ISACA เช่นเดิม แต่แบบใหม่นี้ ผู้สอบสามารถเลือกตารางเวลาในการสอบและผู้ให้บริการสถานที่สอบได้ตามความสะดวกของตน

เริ่มตั้งแต่ปี 2560 การสอบวุฒิบัตรทุกประเภทจะเป็นการสอบแบบ CBT

สำหรับปี 2561 ช่วงระยะเวลาของการสอบมีดังนี้

 

ช่วงที่ 1/2561

ช่วงที่ 2/2561

ช่วงที่ 3/2561

วันเริ่มต้น

1 กุมภาพันธ์ 2561

1 มิถุนายน 2561

1 ตุลาคม   2561

วันสิ้นสุด

24 พฤษภาคม 2561

23 กันยายน 2561

24 มกราคม 2562

วันเริ่มให้ลงทะเบียน

1 ธันวาคม 2560

1 ธันวาคม 2561

1 กรกฎาคม 2561

วันหมดเขตให้ลงทะเบียน

18 พฤษภาคม 2561

18 กันยายน 2561

18 มกราคม 2562

วันหมดเขตการขอเลื่อนวันสอบ

24 พฤษภาคม 2561

23 กันยายน 2561

24 มกราคม 2562

สำหรับปี 2561 ช่วงระยะเวลาของการสอบมีดังนี้

 

ช่วงที่ 1/2561

ช่วงที่ 2/2561

ช่วงที่ 3/2561

วันเริ่มต้น

1 กุมภาพันธ์ 2561

1 มิถุนายน 2561

1 ตุลาคม   2561

วันสิ้นสุด

24 พฤษภาคม 2561

23 กันยายน 2561

24 มกราคม 2562

วันเริ่มให้ลงทะเบียน

1 ธันวาคม 2560

1 ธันวาคม 2561

1 กรกฎาคม 2561

วันหมดเขตให้ลงทะเบียน

18 พฤษภาคม 2561

18 กันยายน 2561

18 มกราคม 2562

วันหมดเขตการขอเลื่อนวันสอบ

24 พฤษภาคม 2561

23 กันยายน 2561

24 มกราคม 2562

 

ไม่มีความแตกต่าง ท่านสามารถติดต่อสำนักงานภาคพื้นกรุงเทพฯ ( certification@isaca-bangkok.org ) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมเพื่อเตรียมตัวในกา รสอบ
รูปแบบข้อสอบจะเป็นแบบปรนัยไม่เปลี่ยนแปลง คำถามจะปรากฏขึ้นทีละข้อ โดยผู้สอบสามารถจะทำเครื่องหมายไว้เพื่อกลับมาที่ข้อเดิมได้ในภายหลัง
ผู้สมัครสอบสามารถเรียกดูรายชื่อสถานที่สอบได้ตาม รายชื่อนี้ โปรดสังเกตว่ารายชื่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคตเมื่อ ISACA สามารถหาสถานที่สอบได้เพิ่มเติมเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้สมัครสอบ
การสอบแบบ CBT สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับผู้สอบ รวมถึง:
 • ความสามารถที่จะกำหนดเวลาและสถานที่ในการสอบตามความสะดวก โอกาสที่จะเข้าสอบย่อมเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากกำหนดการสอบที่สามารถเลือกได้เพียง 2 หรือ 3 วันต่อปี มาเป็นสามารถเลือกวันได้ใน 3 ช่วงเวลา ซึ่งมีวันให้เลือกได้ถึง 8 สัปดาห์ในแต่ละช่วงเวลาภายในปี 2017
 • ลดเวลาในการแจ้งผลการสอบ ผู้สอบจะได้รับผลการสอบอย่างไม่เป็นทางการในทันทีหลังจากการสอบ และผลการสอบอย่างเป็นทางการจะส่งไปให้ภายใน 10 วันทำการหลังจากวันสอบ
 • เพิ่มความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการสอบได้ถึง 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาการการสอบที่เลือกไว้ในครั้งแรก.
ไม่เปลี่ยนแปลง ก่อนการสอบ จะมีการอธิบายโดยสรุปให้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยทำข้อสอบแบบ CBT มาก่อน การอธิบายนี้จะให้ข้อมูลแก่ผู้สอบถึงวิธีการที่จะเรียกข้อสอบแต่ละข้อขึ้นมาทำ ผู้สอบจะมีเวลาทำข้อสอบ 4 ชั่วโมงเช่นเดิม เนื่องจากข้อมูลตอบกลับจากผู้สอบมีความสำคัญต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการสอบ ดังนั้น เราจึงมีคำถามให้แก่ผู้สอบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยในเรื่องสถานที่สอบและเนื้อหาของข้อสอบ โดยจะมีเวลาให้เพิ่มเติมสำหรับการอธิบายและการตอบคำถามภายหลังการสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องชำระค่าสมัครสอบให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถเลือกวันที่ต้องการสอบได้

ค่าธรรมเนียมการสอบ สำหรับปั 2561 

 

ราคาสมาชิก

ราคาบุคคลทั่วไป

ราคาปกติ

US $575

US $760