keyboard_arrow_right
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

 

ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

ค้นพบประโยชน์หลากหลายที่คุณจะได้รับจากการเป็นสมาชิก ISACA ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ รับข่าวสารความเป็นไปในแวดวง IT และส่วนลดสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ

 

ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 • ISACA eLibrary— แหล่งรวมวารสารและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ของ ISACA/ITGI มากกว่า 350 เล่ม
 • ห้องสมุดของสมาคมฯ ภาคพื่นกรุงเทพฯ — ใช้สิทธิ์ในการยืมหนังสือจากห้องสมุดสมาคมฯ
 • Free CPE—สมาชิกที่ถือวุฒิบัตรของ ISACA สามารถได้รับมากกว่า 60 CPEs ฟรีทุกปี
 • CISACISMCGEIT and CRISC certification—สมาชิกได้รับส่วนลดสำหรับการลงทะเบียนสอบ คู่การติวสอบ และค่า ธรรมเนียมการรักษาสถานภาพของวุฒิบัตรเหล่านี้
 • Conferences and Training—สมาชิกได้รับสิทธิส่วนลดจากงานสัมนาฝึกอมรมต่างๆของ ISACA ทั่วโลก
 • Webcasts and e-Symposia—สมาชิกสามารถได้รับ 3 ชั่วโมง CPE ฟรีทุกเดือน! ด้วยการเข้าร่วมชม webcastและ สัมนาออนไลน์
 • Local (Chapter-level) Education— เข้าถึงโปรแกรมที่จะได้รับ CPE ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า ด้วยการเข้าสัมมนาและร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดโดยภาคพื้นต่างๆของ ISACA
 • Bookstore — ส่วนลดที่สมาชิกจะได้รับสำหรับหนังสือ บทความทางวิชาการ และสื่อต่างๆจากร้านหนังสือของ ISACA
 • Career Centre Enhancements—เข้าถึงตลาดงานต่างๆ รวมทั้งการนำโฆษณาจ้างงานเข้าโพลต์ไว้บน website ของ ISACA 
 • สิทธิ์การใช้ My ISACA เพื่อ update ข้อมูลของท่านและชั่วโมง CPE
 
ด้านการวิจัยพัฒนาความรู้
 • ISACA Journal —ได้รับวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์และจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ทุก 2 เดือนซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งการศึกษาที่สามารถได้รับชั่วโมง CPE ฟรีเพิ่มเติม
 • @ISACA— จดหมายข่าว (newsletter) ที่จัดทำสัปดาห์เว้นสัปดาห์จัดส่งทาง email ให้สมาชิก
 • COBIT Online—ส่วนลดในการรับข่าวสารและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูล baseline functionality ของ COBIT แบบ on-line
 • COBIT Quickstart—สมาชิก download ฟรี – มูลค่า US$55 
 • Downloads—สิทธิ์เฉพาะของสมาชิกที่จะได้รับส่วนลดสำหรับงานวิจัย หรือสิทธิ์ในการเรียกดู  COBIT 4.1, Risk IT: Based on COBIT, Val IT และงานวิจัยและบทความต่างๆที่ตีพิมพ์โดย ITGI
 • Knowledge Center—สิทธิ์เฉพาะของสมาชิกในการเข้าถึงศูนย์รวมความรู้ด้านวิชาชีพ (professional knowledge) . ร่วมในเครือข่าย ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดและเอกสารวิชาการกับผู้ร่วมวิชาชีพทั่วโลก 
 • Standards—เข้าถึง ISACA’s IS Auditing Standards, Guidelines and Procedures  โดยใม่มีค่าใช้จ่าย
 • Audit Programs and Internal Control Questionnaires (ICQs)—เครื่องมือที่ใช้นำทางไปสู่ best practices
 • Research Opportunities—สนับสนุนการทำงานของ IT Governance Institute (ITGI) ในการพัฒนางานวิจัยด้าน IT governance control, assurance และ taburity professionals

 

 

เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพ
 • Join a Discussion Forum เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและหาคำตอบที่สงสัยใน Forum ในแต่ละหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งรวมถึง Sarbanes-Oxley, IT governance, COBIT และ information security management.
 • Leadership Opportunities—ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำของสมาคม ISACA (boards and committees), ช่วยประพันธ์หนังสือหรือเขียนบทความ ช่วยเป็นบรรณาธิการหรือให้ข้อคิดเห็นสำหรับงานเอกสารงานวิจัย  ช่วยออกข้อสอบ หรือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการในภาคพื้นกรุงเทพฯ.
 • Local Chapters—เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายที่จัดขึ้นโดยภาคพื้นกรุงเทพฯต่างๆ หรือภาคพื้นอื่นๆของ ISACA ทั่วโลก หรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมของภาคพื้นกรุงเทพฯเพื่อเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆของภาคพื้นกรุงเทพฯ