keyboard_arrow_right
สมัครสอบ

สมัครสอบ

การสอบวุฒิบัตรในปี 2561 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้!!

เริ่มตั้งแต่ปี 2560 การสอบวุฒิบัตรจะเป็นการสอบแบบ Computer-based Testing (CBT) โดยผู้สอบจะต้องเดินทางไปสอบยังศูนย์สอบที่ระบุไว้ ผู้สอบสามารถเลือกวันที่จะสอบได้ภายในช่วงเวลาที่ระบุ สำหรับปี 2561 ช่วงระยะเวลาของการสอบมีดังนี้

 

ช่วงเวลาที่ 1

1/2561

ช่วงเวลาที่ 2

2/2561

ช่วงเวลาที่ 3

3/2561

วันเริ่มต้น

1 กุมภาพันธ์ 2561

1 มิถุนายน 2561

1 ตุลาคม 2561

วันสิ้นสุด

24 พฤษภาคม 2561

23 กันยายน 2561

24 มกราคม 2562

วันเริ่มให้ลงทะเบียน

1 ธันวาคม 2560

1 ธันวาคม 2561

1 กรกฎาคม 2561

วันหมดเขตให้ลงทะเบียน

18 พฤษภาคม 2561

18 กันยายน 2561

18 มกราคม 2562

วันหมดเขตการขอเลื่อนวันสอบ

24 พฤษภาคม 2561

23 กันยายน 2561

24 มกราคม 2562

 

Download รายละเอียดการสอบ สมัครสอบ

สถานที่สอบ:
   • The Enterprise Resource Training ชั้น 3 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ II เลขที่ 2922/135-136 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทร 027181599
    แผนที่
   • Trainex Training Center (NT) เลขที่ 90 CW เทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 021683112
    แผนที่
   • Trainocate เลขที่ 999/9 อาคารเซ็นทรัลเวริ์ล ชั้น 16 Unit ML 1606 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 026131033
    แผนที่
   • Vnohow เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้อง A3, B5-B10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02 634 3287
    แผนที่

ค่าธรรมเนียม:

ค่าธรรมเนียมการสอบ สำหรับปี 2561 (ท่านสามารถสมัครสมาชิกแล้วสมัครสอบได้ทันทีพร้อมได้รับส่วนลดสมาชิก)

  ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป
ราคาปกติ US $575 US $760

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ :

คลิกเพื่อดูรายละเอียดและลงทะเบียน

 

รายละเอียดอื่นๆ :

 1. จำนวนข้อและระยะเวลาสอบ: 150 ข้อภายใน 4 ชั่วโมง
 2. ผู้สมัครสอบควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า สถานที่สอบที่ต้องการนั้น มีที่ว่างและเปิดให้สอบได้ในวันที่ท่านต้องการจะสอบ ก่อนที่ท่านจะเริ่มกรอกข้อมูลสมัครสอบ ตรวจสอบสถานที่และวันสอบ
 3. การเลือกวันสอบ: ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบให้เสร็จสิ้นก่อน จากนั้นผู้สมัครสอบจะได้รับ email ซึ่งมี link ให้สามารถเลือกวันที่ต้องการสอบ 
 4. ผลสอบ: ผู้สอบสามารถทราบผลสอบได้ทันทีภายหลังทำข้อสอบเสร็จแล้ว อย่างไรก็ดี ผลสอบอย่างเป็นทางการจะส่งให้ท่านทาง email ภายใน 10 วันทำการ
 5. การสอบใหม่: หากท่านสอบไม่ผ่านและต้องการสอบใหม่ ท่านจะไม่สามารถสมัครสอบใหม่ได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ต้องรอสมัครสอบในช้วงเวลาถัดไป