keyboard_arrow_right
สมาชิกนักวิชาการศึกษา

สมาชิกนักวิชาการศึกษา

สมาชิกนิสิตนักศึกษา

 

ท่านได้ตั้งเป้าหมายสำหรับอาชีพงานของท่านแล้วหรือยัง แล้วท่านจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร หากมีผู้ที่ประกอบวิชาชีพในอาชีพงานที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้เป็นผู้บอกทางให้ท่านจะดีเพียงใด เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษาของ ISACA แล้วเริ่มทำความรู้จักกับผู้นำในธุรกิจต่างๆหลากหลายที่จะช่วยให้ท่านไปถึงเป้าหมายทางสายงานอาชีพของท่าน

ร่วมเป็นสมาชิกนสิตนักศึกษาของ ISACA เช่นเดียวกับนิสิตนักศึกษาท่านอื่นกว่า 800 ท่านใน 200 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งศึกษาอยู่ในสาขาวิชา information systems, business administration, accounting, information technology, engineering และ computer science.

 

 

  

Connect

ท่านเป็นผู้หนึ่งหรือไม่ที่อยากมีอาชีพในสายงานด้าน IT มาร่วมเป็นสมาชิกของ ISACA ที่จะเปิดประตูไปสู่โอกาสงานอื่นๆเพิ่มเติมเช่นในด้าน  security, audit, assurance, risk, privacy, compliance และอื่นๆอีกมากมาย!

การเป็นสมาชิกจะช่วยให้ท่านได้รับข่าวสารความรู้ที่จะช่วยท่านพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของท่านในสายงานอาชีพ ท่านจะได้รู้จักกับผู้คนอีกมากมายที่ทำงานอยู่สายงานอาชีพที่ท่านสนใจ อีกทั้งโอกาสการจ้างงานที่รอท่านอยู่

   Download Student Membership Application (98k) 

 

Learn

ISACA’s มีสมาชิกอยู่กว่า 86,000 ท่านซึ่งปฎิบัติงานอยู่ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ ( Informationsystem auditors ) ที่ปรึกษา อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่และผู้บริหารหน่วยงานสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายใน และอื่นๆ 

สมาชิกบางท่านอาจเพิ่งเริ่มเข้ามาในสายวิชาชีพนี้ในขณะที่บางท่านก็อาจมีประสบการณืการทำงานมาบ้างแล้ว พวกเขาเหล่านี้ทำงานอยู่ทั่วโลกใบแทบทุกประเภทธุรกิจ ความหลากหลายนี้ทำงานสมาชิกของ ISACA สามารถร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ

Grow

สมาชิกประเภทนิสิตนักศึกษา ช่วยให้โอกาสท่านที่จะก้าวหน้าในสายงานอาชีพที่คุณสนใจและเพิ่มคุณค่าของคุณในตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่

  Download Student Member Brochure (1250k) 

 

เงื่อนไขการสมัครสมาชิกนิสิตนักศึกษา

 

การสมัครสมาชิกแบบ student จะครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงว่าท่านเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแบบเต็มเวลาให้กับทาง ISACA โดยอาจเป็นเอกสารดังต่อไปนี้

 

–    หน้าจอ screen shot หรือสำเนาตารางเวลาเรียนของท่าน (เป็นภาษาอังกฤษ) ที่มีแสดงชื่อสถาบัน ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา วัน เวลา และจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน  (a screen shot or a copy of your current class schedule with the name of the institution, name of the student, date and number of credit hours currently taking) หรือ

–    จดหมายรับรองจากทางฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัย (มีหัวจดหมายเป็นของสถาบัน) เป็นภาษาอังกฤษ ที่รับรองว่าในปัจจุบันท่านเป็นนักศึกษาของสถาบันแบบเต็มเวลา (Copy of a letter from the institution’s registrar on university letterhead specifying that the applicant is currently enrolled as a full-time student)

โดยท่านสามารถส่งเอกสารข้างต้น ผ่านทาง ไปรษณีย์ email หรือ fax ไปที่รายละเอียดด้านล่าง

ISACA

Attn: Membership Coordinator (Students)

1055 Paysphere Circle

Chicago, Illinois 60674 USA

 

Tel: +1.847.660.5600

Fax: +1.847.253.1652

Email:  students@isaca.org

ค่าธรรมเนียมสมาชิก

การสมัครสมาชิกแนะนำให้ทำแบบ online โดยมีค่าธรรมเนียมสมาชิก $25 (จ่ายชำระผ่านบัตรเครดิตบน website) โดยทาง Bangkok Chapter ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียม local chapter fee สำหรับสมาชิกนิสิตนักศึกษา 

 

สมาชิก Student มีสิทธิประโยชน์เทียบเท่าสมาชิกแบบผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT (สมาชิกปกติ)  ยกเว้นจะไม่ได้รับ Journal แบบเป็นรูปเล่มกระดาษส่งไปรษณีย์ไปให้ สมาชิกจะสามารถอ่าน Journal ได้ทาง online ผ่านทาง website ของ www.isaca.org

 

สิทธิ์ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นสมาชิกนิสิตนักศึกษา

การพัฒนาวิชาชีพ

 • Career Centre—เข้าไปโพสต์ résumés/CVs ที่ website ของ ISACA และขอให้ส่ง e-mail notification เมื่อมีการลงประกาศตำแหน่งงานว่างเข้ามาใหม่
 • CISACISMCGEIT and CRISC Certification—สิทธิ์รับส่วนลดเมื่อสมัครสอบและเอกสารเพื่อใช้เตรียมตัวสอบ
 • Conferences and Training—ส่วนลดในการเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆของ ISACA หรือของสมาคมอื่นที่มีข้อตกลงร่วมกับ ISACA 
 • Bookstore—ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าจาก ISACA Bookstore ซึ่งรวมถึงหนังสือหรือบทความวิจัยต่างๆ
 • Webcasts and e-Symposia— เข้าชม e-Symposia ฟรีทุกเดือนซึ่งสามารถได้รับ Continuing Professional Education (CPE) 3 หน่วย
 • Local Education—ได้รับ CPE จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดย ISACA ภาคพื้นกรุงเทพฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกของภาคพื้น

งานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ 

 • ISACA Journal—รับวารสาร ISACA Journal ทางอิเลคโทรนิคส์ 2 เดือนครั้ง
 • @ISACA—รับ membership newsletter เดือนละ 2 ครั้ง ทางอิเลคโทรนิคส์
 • Member-only Research—รับส่วนลดหรือยกเว้นค่าใช้จ่ายในบางกรณีสำหรับเอกสารทางวิชาการเช่น COBIT 4.1Val ITIT Assurance Guide: Using COBITImplementation Guide: Using COBIT and Val ITCOBIT Security Baseline and many others
 • Baseline access to COBIT Online
 • Knowledge Center—สิทธิ์ในการเข้าสู่ online database ที่มีมากกว่า 6,000 Internet-based knowledge references
 • Standards— เข้าถึง ISACA’s IS Auditing Standards และ  Internal Control Questionnaires and guidance ที่จะช่วยนำท่านไปสู่  best practices

เข้าสู่เครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 • Discussion Forums—ร่วมแบ่งปัน คำแนะนำหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น Sarbanes-Oxley, IT governance, COBIT และ  information security management.
 • Leadership—เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรรมการของ ISACA ช่วยประพันธ์งานหรือช่วยเป็นบรรณาธิการ  ร่วมออกข้อสอบสำหรับวุฒิบัตร หรือ เป็นกรรมการของภาคพื่นกรุงเทพฯ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์ของสมาชิกนิสิตนักศึกษา คลิก>>