keyboard_arrow_right
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรอบรม

หลักสูตรเตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ (CISA Examination Preparation Program)

ปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมเป็นผู้ตรวจสอบด้านไอทีมืออาชีพ (CISA Examination Preparation Program) ครั้งที่ ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงแรมแมนดาริน สามยาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3
13-15 ธันวาคม 2566 21-23 ธันวาคม 2566 24 ธันวาคม 2566
หลักสูตรอบรม

หลักสูตร COBIT®2019 Foundation

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร COBIT®2019 Foundation ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน สามยาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity for Auditors)

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity for Auditors) วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน สามยาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม