keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
ขอเชิญสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ
ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ
เรียน สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้ง

เนื่องด้วยกรรมการของสมาคมฯ ชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระการทำงานในเดือนกรกฎาคม 2566 และสมาคมฯ จะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ เพื่อให้ท่านสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสมาคมฯ สมาคมฯ จึงขอเชิญสมาชิกที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ มาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปและมีความสนใจที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคมฯ ในวาระปี พ.ศ. 2566 – 2568 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบมานี้ และส่งกลับมาที่ประธานด้านสมาชิกของสมาคมฯ ทาง Email: member@isaca-bangkok.org ภายในที่ 9 มิถุนายน 2566
สาหรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคมนั้น จะจัดขึ้นในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 โดยรายละเอียดของการประชุมและการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ จะได้แจ้งให้ท่านสมาชิกทราบในโอกาสต่อไป
สมาคมฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกในความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้
                                                                                                 

                                                                                                       ขอแสดงความนับถือ
                                                                                               (นางสาววรางคณา มุสิกะสังข์)
                                                                    นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพ

 

ใบสมัครรับเลือกตั้ง 2566

หนังสือเชิญสมัครรับเลือกตั้ง ISACA 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *